facebook

Toyota TOYOTA HIACE BUS

Hi-Ace 2011 အန္စာတံုး(၈ဈ) ဒဏ္ေဆာင္ျပီး၊ ဒူဘိုင္းဂရိတ္(ဂ်ပန္)၊ အျဖဴေရာင္၊ ကီလို ၆၀၀ ေက်ာ္၊
ဆက္သြယ္ရန္ :
Phone : ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၂ ၄၁၉၆၆
Group : အေရာင္း

Toyota TOYOTA HIACE BUS

Hi-Ace 2011 အန္စာတံုး(၈ဈ)
ဒဏ္ေဆာင္ျပီး၊ ဒူဘိုင္းဂရိတ္(ဂ်ပန္)၊
အျဖဴေရာင္၊ ကီလို ၆၀၀ ေက်ာ္၊
ဦးပိုင္အန္စာတံုး(၆ဂ) ကီလို ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္၊
Pajero 46. (၆ခ) ျပည္ဇုန္၊ အျပာပတ္၊
အခြန္တစ္လံုး၊ Mark II 90 Diesel (၁ခ)
ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၂ ၄၁၉၆၆